Opleidingen

Cursus

In OrthoModule 2 en 3 maakt men kennis met de orthomoleculaire visie, leert men alles over orthomoleculaire voeding, dranken en orthoceuticals en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden.

Cursus

In module 4, 5 en 6 komt het microbioom uitgebreid aan bod alsook de spijsvertering. Verder worden het endocrien -en autonoom zenuwstelsel uitgediept. En wordt er afgesloten met het bespreken van veelvoorkomende huid-en gewichtsproblemen

Cursus

Data:
Module 7 omvat 4 seminariedagen waarin een nieuw actueel thema gekoppeld wordt aan de leerstof en hierbij dieper wordt uitgewerkt.

Cursus

Data: of
Deze modules willen een zo volledig mogelijk beeld scheppen van welke interacties en biochemische verbanden meespelen bij het optreden van bepaalde klachten.

Cursus

Data: of of of
Vier actuele thema's: COPD, urinaire dysbiose, pancreasinsufficiëntie en Ziekte van Lyme. Biochemische individualiteit alsook microbioom en de verschillende epigenetische aspecten komen aan bod. Elke uiteenzetting wordt voorzien van praktische trends en tips die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk.