Missie en visie

Missie

Als Biochemisch instituut voor orthomoleculair kennis is het onze missie om een kennis-en opleidingsplatform te zijn met als centrale doelstelling “Kennis delen met Passie”.

  • Wat doet epigenetica of het geheel aan omgevingsfactoren (voeding, milieu, stress, …) met het functioneren van elke cel, elk weefsel en orgaan?
  • Wat omvat orthomoleculaire en epigenetische voeding?
  • Waar zitten de sleutels naar het terugvinden van een lichaam in balans?

Deze en vele andere voedings-, epigenetische-, en ecologische vraagstukken hebben een biochemische grondslag. Tijdens al onze activiteiten, zowel intern in onze opleidingen als extern naar bedrijven, diepen we deze uit en lichten ze zowel theoretisch als praktisch toe. Dit alles om tegemoet te komen aan de  vraag naar complementaire en holistisch wetenschappelijk onderbouwde inzichten, los van welk dogma dan ook.

Neutraliteit, integriteit, doen en delen zijn onze sleutels tot het creëren van dit orthomoleculair kennisplatform. Dankzij ons steeds evoluerend orthomoleculair denken vinden we elke dag een nieuw stukje van deze steeds complexer wordende (welzijns)puzzel.

Visie

Groeien naar verandering, steeds in beweging, brandend actueel.
“Kennis delen met Passie” is voor ons geen loze slagzin, maar dé rode draad doorheen ons huidige en toekomstige doen en denken.
We geven ons missie groei en vorm aan de hand van onder meer:

  • Wetenschappelijk onderbouwde opleidingen en coaching op maat van leken en (para)medici
  • Orthomoleculaire kennis op maat en naar verschillende doelgroepen als psychologen, burn-out coaches, osteopaten, schoonheidsspecialisten, manuele therapeuten, bedrijven, scholen, …
  • Publicaties artikels over relevante thema’s langsheen verschillende kanalen als website en (vak)tijdschriften

Door op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op orthomoleculair-biochemisch vlak, kunnen we ten allen tijde up-to-date materiaal (cursussen, boeken, lezingen, artikels en workshops) aanbieden en hanteren. Zo kunnen we onze cursisten en partners blijvend voorzien van accurate, brede en diepgaande orthomoleculaire knowhow.

Ten allen tijde willen we voor al onze huidige en toekomstige partners een inspirerend platform zijn en blijven. Onze visie wordt mee gevoed door uw nieuwsgierigheid, interesse en betrokkenheid. Deze constante wisselwerking houdt ons scherp waardoor we de nodige kwaliteit en groei blijven garanderen.