FAQ

 1. Wat is orthomoleculair?
  De juiste molecule op de juiste plaats en op het juiste tijdstip: dat is wat 'orthomoleculair' letterlijk betekent.
  Kort gezegd, brengt of houdt de orthomoleculaire aanpak het lichaam in balans met de juiste voedingsstoffen en levenswijze. Daarom spreekt me ook van “functionele en nutritionele wetenschap”. Men gaat steeds op zoek naar de oorzaak van een klacht en pakt deze aan. Dit door bevraging van de cliënt en het (laten) meten van orthomoleculaire parameters. Dit is veel eerder een structurele werkwijze dan enkel een symptomatische aanpak. De orthomoleculaire geneeskunde ziet voeding als een medicijn en werd geïntroduceerd door Linus Pauling, Amerikaans chemicus én tweevoudig Nobelprijswinnaar.
   
 2. Waarom orthomoleculair?
  Elke dag eisen tal van factoren (epigenetica) hun tol op onze gezondheid: van chronische stress, toxiciteit en belastende anti-nutriënten tot milieu- en waterverontreiniging. Chronische klachten komen vaak voort uit een combinatie van die factoren. Met een orthomoleculaire bijsturing van voedingspatroon en levenswijze kan je je lichaam zowel fysiek als mentaal weerbaar maken en chronische klachten de kop indrukken.
   
 3. Wat onderscheidt jullie van andere (orthomoleculaire) opleidingsinstituten?
  Het BIOK.center staat bekend om zijn diepgaande biochemische grondslag. Al onze kennis vertrekt van biochemische principes die vertaald worden naar een praktisch orthomoleculair kader. Die praktische nutritionele biochemie is de sleutel tot het begrijpen van de lichaamsprocessen tot op celniveau. Wat dan weer cruciaal is om te begrijpen waar een klacht uit voorkomt en hoe men een negatief proces positief kan keren. Bovendien is neutraliteit één van onze basiskenmerken. Concreet zijn we niet gelinkt aan één enkel bedrijf en verkopen we geen producten. In het licht van het creëren en steeds uitbreiden van een orthomoleculaire community, omringen we ons wel door orthomoleculair verantwoorde firma’s, organisaties en verenigingen.
   
 4. Dien ik medische bassikennis gevolgd te hebben, alvorens te starten met jullie opleiding?
  Je kan op elk moment instappen in één van onze opleidingstrajecten. Dit kan dus zowel voor als na het volgen van de medische basiscursus. Het op zak hebben van een certificaat “Medische basiskennis” is wel aangewezen voor iedereen die praktijkgericht wil werken, en geen voorafgaand (para)medisch diploma heeft.
   
 5. Dien ik medisch, paramedisch geschoold te zijn?
  Enerzijds zijn onze orthomoleculaire opleidingen een waardevolle en complementaire aanvulling op medische/paramedische beroepen.
  Anderzijds, ook zonder medische/paramedische beroep of diploma kan je orthomoleculaire studies aanvangen. Om iedereen de keuze te laten op welk niveau hij/zij wil starten, bieden we de keuze aan tussen orthomoleculaire voedingscoach-practitioner en Ortho-Biochemische Nutritionist. De verschillen worden hieronder gespecifieerd.
   
 6. Wat is het verschil tussen Orthomoleculaire voedingscoach en Ortho-Biochemische Nutritionist?
  De orthomoleculaire voedingscoachopleiding wordt volledig hydride (live of livestream) en interactief gegeven. De opleiding valt uiteen in acht modules (niveau: basic) waar één specifiek thema als rode draad doorheen loopt. Gedurende het volgen van de modules verwerf je onder meer inzicht in de criteria van een evenwichtige voeding en kwaliteitsvolle voedingsaanvullingen, eigenschappen van nutriënten en van welke factoren deze nutriënten afhangen voor een optimale opname.
  Na het afronden van de voedingscoach opleiding kan je verder blijven bijscholen aan de hand van onze tussentijdse masterclassdagen of complementaire cursussen. Ook zorgen we voor een praktisch begeleidingstraject voor iedereen die als coach aan de slag wil.

  De opleiding tot Ortho-Biochemische Nutritionist is een meer biochemische diepgaandere opleiding (niveau: professional). Deze opleiding bestaat uit 3 niveaus. Deze professionele modules omvatten een gezonde mix van zelfstudie en masterclassdagen (10 contactdagen verspreid over drie jaar). Het zelfstudiepakket (inclusief gesproken begeleiding) biedt het voordeel dat de opleiding voor een groot deel op eigen tempo kan gevolgd worden. Nadien kan er nog een coaching-stage module gevolgd worden.

  Niet onbelangrijk is dat alle modules sinds 2018 geactualiseerd en up-to-date zijn. En dat elke module afzonderlijk als een kortlopende cursus kan gevolgd worden.
   
 7. Waarom hecht BIOK zoveel belang aan biochemie?
  Zonder grondige kennis van biochemische basisprincipes is het moeilijk te doorgronden hoe het lichaam werkt en kunnen we de oorzaak en symptomatische klachten niet voldoende aan mekaar linken. Omdat we complementair willen werken naast de reguliere geneeskunde, is het noodzakelijk tijd te maken om samen met de patiënt/cliënt op zoek te gaan naar de oorzakelijke voedings,- leefstijl -en omgevingstriggers van specifieke klachten.
   
 8. Kan ik de opleiding volledig thuis volgen op eigen tempo?
  De Ortho-Biochemische nutritionst opleiding kan voor een deel van thuis uit en op eigen tempo worden gevolgd (zie ook vraag 6). Bij elk boekdeel (elke module bestaat uit een aantal boekdelen) is videobegeleiding voorzien alsook enkele tussentijdse seminariedagen/contactdagen die op locatie kunnen gevolgd worden. Ze zijn inbegrepen in het pakket en belichten één bepaald thema. Belangrijk om weten is dat op minstens 80% van deze contactdagen aanwezigheid vereist is om recht te hebben op accreditatie via aangesloten beroepsverenigingen.
   
 9. Hoe lang duurt een opleiding aan het BIOK.center?
  Onze opleidingen Orthomoleculaire voedingscoach en Ortho-Biochemische Nutritionist zijn in principe drie jaar durende opleidingen. In de praktijk kan je ook in meer tijd het traject volgen. Je kan bij ons steeds terecht voor een persoonlijk studieplan.
   
 10. Kan ik bij jullie terecht met KMO-portefeuille?
  Nee, dit is een bewuste keuze om iedereen een gelijke kans te geven, los van zijn achtergrond, situatie of huidig beroep. 
 1. Wat zijn de mogelijkheden met een BIOK getuigschrift?
  Onze opleidingen geven de kans om samenwerkingsverbanden te creëren tussen arts en coach/nutritionist. Met als doel complementair, structureel en duurzaam te kunnen werken. Dit naast de reguliere praktijken.
  Orthomoleculair opgeleide (para)medici en therapeuten geven, vanuit hun ruime kennis, een grote meerwaarde aan (groeps)praktijken. In het licht van een steeds complexer wordende voedings-, milieu- en maatschappelijke context, is het in vele gevallen een noodzaak geworden om onderliggende biochemische antwoorden te vinden op tal van chronische klachten. Het kunnen voorleggen van een BIOK getuigschrift getuigt van een ruime en diepgaande orthomoleculaire kennis en biedt hier een antwoord op (getuigenissen).