Orthomoleculaire pionier

Walter OM Faché
Walter OM Faché

Walter O.M. Faché, pionier en bezieler van de orthomoleculaire wetenschap in Vlaanderen, bouwde een uitgebreid wetenschappelijk palmares op.

Hij begon als onderwijzer in 1958, startte in 1963 als geaggregeerde regent wetenschappen en in 1974 als docent chemie aan het KA Gent. Verder was hij 27 jaar repetitor chemie en biochemie voor universiteitsstudenten aan de UG en de VUB, doceerde hij 5 jaar biochemie aan de osteopathieschool te Gent en 12 jaar aan het Ortho-Instituut Nederland. Bovendien was hij gastdocent aan verschillende universiteiten.

Sinds 1979 zette hij, als orthomoleculair biochemicus, voedingsdeskundige, toxicoloog en onderwijsdeskundige, de orthomoleculaire wetenschap op de kaart in Vlaanderen.
Als hoofddocent, voorzitter en directeur van het in 1989 officieel opgerichte Vlaams Instituut voor Orthomoleculaire wetenschap (VIOW)- in 2014 uitgegroeid tot het Epigenetisch Faché Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschap (eFIOW)- kon hij met trots zeggen dat hij als enige instituut in België erkend werd door internationale “Orthomoleculaire instituten” als ISOM, BSOM, MBOG en ECPM.

Als kers op de taart, werd zijn verdienste en bijdrage aan de Orthomoleculaire Geneeskunde erkend in 1989 door de International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM) en de Belgian Society for Orthomolecular Medicine (BSOM). Nog eens tien jaar later (1999) werd hij ook erkend door Nederlandse MBOG en mocht hij als eerste niet-Nederlander de prijs voor de Orthomoleculaire Geneeskunde ontvangen.
Daarnaast stichtte hij in 1996 een Orthoceutische Firmaraad voor België.

In 2014 droeg Walter Faché de fakkel over aan Ir. Biochemie Angélique De Beule, die tot de nieuwe directeur van het toenmalige eFIOW werd gepromoveerd welke ondertussen succesvol is open gebloeid in het Biochemisch Instituut voor Orthomoleculaire Kennis ofwel BIOK vzw.

We willen Walter Faché respect betuigen voor alle orthomoleculaire pionierswerk, het introduceren en hoog op de kaart te zetten hiervan. Maar bovenal willen we hem bedanken om zijn kennis gedurende vele jaren te delen en voor de verdiensten die hij ons naliet:

  1. Hij bracht de orthomoleculaire gedachtengoed dichter bij de consument en de practici
  2. Hij herschreef de klassieke organische chemie en biochemie naar orthomoleculaire termen. Deze kennis werd zowel theoretisch en praktisch verwerkt in vele cursussen en boeken.
    Steeds met het oog om zowel leken, therapeuten en (para) medici biochemisch –orthomoleculaire inzichten te geven in de complexe wisselwerking van het lichaam en geest als één geheel.
  3. Hij inspireerde vele cursisten, (para)medici orthoceutische partners en firma's door zijn talrijke seminaries en voordrachten.