Cranberrysap ter preventie van blaasontstekingen bij kinderen

veenbessen
Artikel
Voedingsgroep
A3 - Fruit
Thema
Kinderen
Voeding
Indicaties
Blaasontstekingen
Urinewegeninfecties
Actieve stoffen
Veenbessen
Enkel voor leden
Nee

In een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoek waaraan 263 Finse kinderen deelnamen die reeds behandeld waren voor blaas- of urinewegontstekingen. Gedurende een periode van 6 maanden werd aan deze kinderen cranberrysap gegeven wat resulteerde in verminderd voorkomen van urineweginfecties en vervolgens ook in verminderd aantal kinderen die behandeld dienden te worden met antibiotica.

Slechts 16 % van de kinderen in de cranberrysap groep kreeg een urineweginfectie ten opzichte van 22% van de placebogroep. Het totaal aantal infecties bij de cranberrygroep was slechts 27 ten opzichte van 47 in de placebogroep. De kinderen in de cranberrygroep die toch een urineweginfectie doormaakten herstelden ook sneller dan de kinderen in de placebogroep, ze hadden gemiddeld 6 dagen minder antibiotica nodig. De auteurs concluderen dan ook dat deze preventieve of aanvullende therapie ook bij kinderen effectief is, zoals eerder reeds aangetoond werd voor volwassen vrouwen.

Referentie
“Cranberry juice for the prevention of recurrences of urinary tract infections in children: a randomized placebo-controlled trial,” Salo J, Uhari M, et al, Clin Infect Dis, 2012 Feb; 54(3): 340-6.