Wratten verdienen geduld en een gerichte ondersteuning

Wrat op voet
Artikel
Thema
Kinderen
Vrouw
Man
Auteur
Mieke De Geeter
Indicaties
Wratten
Omgevingsfactoren
Milieu
Voeding
Enkel voor leden
Nee
Artikel aanraden in Kenniscentrum
Uit

Etiologie

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Er zijn reeds meer dan 100 types geïdentificeerd, maar slechts enkele types kunnen huidwratten veroorzaken. Wratten worden gemakkelijk overgedragen via direct of indirect contact, meestal op handen of voeten en het liefst op plaatsen waar de huid beschadigd of verzwakt is. De kans op besmetting is het grootst op vochtige plekken zoals sauna’s of zwembaden of in de kleedkamers. De wrat verschijnt ongeveer een maand na besmetting.

De aanpak hangt af van de symptomen, de voorkeur van de patiënt en de kosten. Hoewel er erg veel behandelingen voor wratten bestaan, is geen enkele daarvan erg effectief, en recidieven komen bij elk van hen vaak voor. Het is bekend dat bijna twee derde van de wratten spontaan verdwijnt binnen 24 maanden. Een flinke portie geduld is dus zeker aan de orde.

Zink en vitamine B12

Tamer et al. ontdekten dat personen met wratten een significant lagere serum vitamine B12 spiegel hadden dan personen zonder wratten. Vitamine B12 bevordert de T-cel proliferatie en de immunoglobuline synthese. Het gebrek hieraan kan de beschermende immuunreacties tegen virussen en bacteriën verminderen.

Kan zink als immuunmodulator baat hebben bij wratten? In een placebogecontroleerde klinische studie onderzochten Al-Gurairi et al. patiënten met wratten die allen resistent waren tegen alle vormen van behandeling. Elke patiënt had meer dan 15 wratten. De helft werd behandeld met oraal zinksulfaat in een dosis van 10 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag tot maximum 600 mg per dag en werden gedurende 2 tot 6 maanden gevolgd voor het verdwijnen van hun wratten en voor tekenen van recidief. De andere helft kreeg een orale placebobehandeling en werd gedurende dezelfde periode gevolgd. In de met zink behandelde groep was de algemene respons een volledige verwijdering van de wratten. De respons op de behandeling was direct gerelateerd aan de verhoging van het serumzinkgehalte. Geen enkele patiënt van de met placebo behandelde groep vertoonde enige respons.

Thuja occidentalis lokaal aanbrengen

In de meeste gevallen wordt eerst topisch salicylzuur gebruikt, met wisselend succes. Thuya occidentalis kan aangewend worden bij wratten. Vooral bij kleinere wratten kan men de tinctuur ’s morgens en ’s avonds aanbrengen en dit gedurende weken. Bij de grotere wratten heeft dit minder effect.

Referenties

  • Al Aboud AM, Nigam PK. Wart. 2020 Aug 11. In: StatPearls [Internet]. 2021 Jan–. PMID: 28613701.
  • Tamer F, Yuksel ME, Karabag Y. Pre-treatment vitamin B12, folate, ferritin, and vitamin D serum levels in patients with warts: a retrospective study. Croat Med J 2020. DOI: 10.3325/cmj.2020.61.28
  • Raza N, Khan DA. Zinc deficiency in patients with persistent viral warts. J Coll Physicians Surg Pak. 2010. 20,83-86
  • Al-Gurairi FT, Al-Waiz M, Sharquie KE. Oral zinc sulphate in the treatment of recalcitrant viral warts: randomized placebo clinical trial. Brit J Dermatology 2002. DOI: 10.1046/j.1365-2133.2002.04617.x
  • Verhelst G. Groot Handboek Geneeskrachtige Planten. 3e druk. p.677