Oxidatieve stress en auto-immuniteit gaan hand in hand bij vitiligo

Vitiligo handen tekort aan antioxidanten
Artikel
Thema
Vrouw
Man
50+
Auteur
Angélique De Beule
Indicaties
Schildklierproblemen
Vitiligo
Actieve stoffen
Omgevingsfactoren
Milieu
Stress
Voeding
Enkel voor leden
Nee
Artikel aanraden in Kenniscentrum
Uit

Vitiligo is een aandoening waarbij de huid – ten gevolge van pigmentatieverlies - melkwitte plekken van verschillende grootte vertoont. De plekken zijn meer of minder ontwikkeld, scherp begrensd maar onregelmatig gevormd waar het huidpigment verdwenen is. Langs de randen van de plekken vormen zich soms donkere plekken. Willekeurig verdeeld op het lichaam, aangezicht of de ledematen. Vooral bij mensen met een donkere huidskleur geeft dit een zeer opvallend effect.

Melanocytdegeneratie en oxidatieve stress

Bij onderzoek van de witte vitiligohuid blijken de pigmentcellen (melanocyten) in de huid totaal te ontbreken. Verschillende studies tonen dan ook aan dat oxidatieve stress een cruciale rol kan spelen in het melanocytdegeneratieproces. Voornamelijk een hoge concentratie aan waterstofperoxide en peroxynitriet wordt teruggevonden in de vitiligohuid. Daarentegen zijn de enzymatische antioxidanten zoals SOD, catalase, glutathionperoxidase alsook vitamine E en C sterk verlaagd in de vitiligo epidermis.

De toenemende oxidatieve stress in de huid zorgt voor:

 1. Lipideperoxidatie: aantasting en “ranzig” worden van de huid lipiden. Helpt het vitiligoproces initiëren
 2. Verstoorde mitochondriale werking: slechtere doorbloeding en structurele huiddefecten
 3. Verstoorde calciumhomeostase waardoor mogelijke L-fenylalanine absorptieproblemen kunnen ontstaan. L-fenylalanine is nodig voor de aanmaak van L-tyrosine, één van de belangrijke aminozuren voor de melanocyten.
 4. Vrijmaken van pro-inflammatoire cytokines en anti-melanocyt cytokines

Vitiligo en auto-immune schildklieraandoeningen

Wanneer het ontstekingsproces aanhoudt, blijven de vrije radicalen en toxische stoffen zich ophopen. Als gevolg worden de lichaamseigen huideiwitten aangevallen. Het ontwikkelde auto-immuunproces zorgt voor een verdere melanocytdegradatie met vitiligo als gevolg.

Omwille van het auto-immuun karakter van deze huidaandoening, wordt het vaak ook geassocieerd met auto-immune schildklieraandoeningen. Mensen met een vitiligohuid lopen vijf keer meer kans om ook antilichamen tegen de schildklier te ontwikkelen.  Daarom wordt ook aangeraden om de schildklier te laten nazien bij vitiligo problemen.

Immuunregulerende en antioxidatieve eigenschappen van Ginko biloba

In een dubbelblinde placebo gecontroleerd klinisch onderzoek dat zes maanden duurde, werd de effectiviteit van Ginkgo Biloba extract nagegaan bij 47 mensen met beperkte en zich traag verspreidende vitiligoklachten. De onderzoekers hadden vooral aandacht voor de progressie van de ziekte en de repigmentatie.

De definitie van een beperkte en op zich traag verspreidende vitiligo betekent dat de patiënt niet meer dan drie pigmentloze vlekken heeft die ieder maximaal 10 cm2 groot zijn. Het aantal deelnemers werd onderverdeeld in twee groepen. Groep A kreeg driemaal per dag 40 milligram een Ginkgo Biloba extract. Groep B nam een placebopreparaat in.

De patiënten die het Ginkgo Biloba extract innamen zagen geen progressie meer van de vitiligo. Bij 10 van de 23 (43%) mensen in groep A werd een volledige repigmentatie waargenomen. Ginkgo Biloba veroorzaakte bij niemand ongewenste nevenverschijnselen. Ginkgo Biloba lijkt – op basis van deze studie – een eenvoudige, veilige en vrij efficiënte therapie te zijn om de progressie van beginnende vitiligo tegen te gaan.

Ook in een andere open label klinische proefstudie bij 12 mensen (12 tot 35 jaar) was er verbetering van de vitiligohuid merkbaar na het nemen van 2 x daags 60 mg Ginko biloba en dit gedurende 12 weken.

De werking van Ginkgo Biloba bij vitiligo

Extracten van de Ginkgo Biloba beschikken over anti-inflammatoire, immuunregulerende en antioxidatieve eigenschappen. Ginkgo Biloba werd klinisch getest op verschillende ziektebeelden waaronder cardiovasculaire, neurologische, endocriene en immuniteitsproblemen.

 • Ginkgo Biloba extracten beschikken over beschermende eigenschappen tegen oxidatieve letsels
 • Ginkgo Biloba bevat unieke polyfenolen zoals terpenoïden, flavonoïden en flavonol glycosiden.
 • Ginkgo Biloba vermindert dankzij deze stoffen de oxidatieve stress in de macrofagen en de endotheelcellen

De oxidatieve stress zorgt ervoor dat er in de epidermis van vitiligopatiënten een extreem lage catalase activiteit is, waardoor de zuurstofradicaal waterstofperoxide niet meer geneutraliseerd geraakt.  Wel het goede nieuws is dat Ginkgo Biloba de catalase activiteit terug kan stimuleren.

Referentie

 • Roberta Colucci et al. Oxidative Stress and Immune System in Vitiligo and Thyroid Diseases. Oxidative Medicine and cellular longevity 2015. https://doi.org/10.1155/2015/631927
 • Orest Szczurko et al. Ginkgo biloba for the treatment of vitilgo vulgaris: an open label pilot clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2011; 11: 21. doi: 10.1186/1472-6882-11-21
 • Kim SJ, Lim MH, Won YH. Effects of flavonoids of Ginkgo biloba on proliferation of human skin fibroblast. Skin Pharmacol 1997; 10: 200–5.
 • Parsad et al. Effectiveness of Ginkgo biloba in treating vitiligo. Clinical and Experimental Dermatology, 28, 285–287, 2003.