De link tussen migraine en cyclisch brakensyndroom

migraine en cyclisch braken tekort aan Q10 en Carnitine
Artikel
Thema
Kinderen
Vrouw
Man
50+
Auteur
Angélique De Beule
Indicaties
Cyclisch brakensyndroom
Migraine
Actieve stoffen
Omgevingsfactoren
Stress
Voeding
Enkel voor leden
Nee
Artikel aanraden in Kenniscentrum
Uit

Cyclisch brakensyndroom (CBS) is een aandoening dat zowel bij kinderen als volwassen kan voorkomen en gekenmerkt wordt door aanhoudende misselijkheid en periodes van herhaald braken. De braaksessies kunnen oplopen tot viermaal per uur en kunnen leiden tot algemene zwakte en gastro-intestinale klachten zoals ondraaglijke buikpijn. Het braaksel bevat gal, slijm en soms bloed.

Manieren om de hardnekkige misselijkheid te verlichten zijn slapen, foetushouding, sociaal contact beperken, het nemen van een bad, drinken van water, het vermijden van lawaai en (fel)licht.

Herhaald braken en migraine

Cyclisch brakensyndroom is niet eenduidig herkenbaar noch klinisch meetbaar. Het wordt dan ook vaak verkeerd gediagnosticeerd als gastro-enteritis, GERD, voedselvergiftiging, schildklierprobleem of een eetstoornis.

Bij gemiddeld 70% van de kinderen als de volwassenen wordt het cyclisch braken voorafgegaan door stressoren van fysieke, infectieuze en/of psychologische aard. Andere triggers die het effect kunnen versterken zijn voeding, fysieke uitputting, reisziekte en hormonale disbalans.

Meer onderzoek en studies associëren CBS met migraine, mitochondriale dysfunctie en neuro-endocriene afwijkingen met verhoogde activatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as.

Zo stelt men klinisch vast dat er bij 39 à 87% van de kinderen en 24 à 70% van de volwassenen er een link is tussen migrainehoofdpijn en herhaald braken.

Door dokter Charles F. Barlow omschreven als het periodiek syndroom: waar erbij het kind sprake is van CBS en buikmigraine dat op volwassen leeftijd zich verder ontwikkelt tot hoofdmigraine.

Mitochondriale disfunctie en L-carnitine

Tijdens sommige episodes van cyclisch braken ziet met een verhoogde concentratie van organische zuren in de urine en niet-specifieke lactaatverhogingen die een indicatie kunnen zijn van mitochondriale disfunctie. Ook migraine-aanvallen die gepaard gaan met herhaaldelijk braken kunnen het gevolg zijn van cellulaire energietekorten.

Klinische interventie met belangrijke mitochondriale cofactoren:

  • Co-enzym Q10: (ubiquinone): 10 mg/kg lichaamsgewicht/dag of 2 x 100 mg per dag
  • L-carnitine: 100 mg/kg/dag of 2 x 2 gram per dag

complementair aan klassieke medicatie zoals Amitriptyline was effectief in het voorkomen van braakneigingen. Wat erop duidt dat een goede cellulaire energiebasis cruciaal is voor het vermijden van migraine en het cyclisch brakensyndroom.

Wil je meer weten over migraine en complementaire aanpak? Schrijf je dan in voor de masterclass "Migraine het hoofd bieden? Check energie- en oxidatieve status van het brein!" op zaterdag 12 december 2021

Referenties

  • Bhanu Sunku, MD. Cyclic Vomiting Syndrome. A Disorder of All Ages. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2009 Jul; 5(7): 507–515.
  • Charles F. Barlow. Migraine in the Infant and Toddler. https://doi.org/10.1177/088307389400900123
  • Richard G Boles. High degree of efficacy in the treatment of cyclic vomiting syndrome with combined co-enzyme Q10, L-carnitine and amitriptyline, a case series. BMC Neurol. 2011; 11: 102.