Betere nachtrust met oor-stimulatie-therapie

acupunctuur op het oor
Artikel
Thema
Levensstijl
Ouderen
Auteur
Angélique De Beule
Indicaties
Slaapstoornissen
Tinnitus
Enkel voor leden
Nee

Gemiddeld hebben we als volwassene 6 à 8 uur slaap nodig. Mensen hebben vaak chronische stress waardoor ze kampen met inslaap- en/of doorslaapproblemen. Chronische slaapproblemen kunnen nefaste gevolgen hebben voor zowel lichaam als geest: verhoogde bloeddruk, minder energie, detoxificatieproblemen, stemmingswisselingen en depressie. Onvoldoende nachtrust leidt vervolgens tot verzuring, ontsteking alsook sneller ouder worden (= inflammaging).

Oor-kieteltherapie brengt rust

Universiteit van Leeds publiceert in juli 2019 met trots een nieuwe vorm van therapie waarbij het oor “gekieteld” wordt via een elektrode waarbij kleine pijnloze stroomstootjes worden toegediend.
Deze transcutane nervus vagus stimulatie (tVNS), zorgt voor een balans in het autonoom zenuwstelsel. Daar het binnenoor via de gehoorzenuw in verbinding staat met de hersenen, brengen de kleine stroomimpulsen de sympatische activiteit naar beneden en dit ten voordele van de parasympaticus. Het is namelijk het parasympatisch gedeelte van ons autonoom zenuwstelsel die verantwoordelijk is om het lichaam in de nodige rustfase te brengen alvorens slaap te kunnen vatten.

Negentwintig gezonde vrijwilligers, met een gemiddelde leeftijd boven 55 jaar, namen deel aan een 2-weken test waarbij ze elke dag voor een 15-tal min de elektrode in het oor toegediend kregen.

Het onderzoek toonde aan, dat mensen met de grootste disbalans bij aanvang van de test, de meeste vooruitgang boekten op vlak van slaap en gemoedstoestand. Dit met een eerste vorm van nervus-vagus therapie, waarbij er geen operatie aan te pas komt en het bovendien op zelfstandige basis zelf thuis kan toegepast worden.

Nervus vagus stimulatie en tinnitus

Ook voor mensen met slaapproblemen ten gevolge van oorsuizen of tinnitus kan dit een mogelijke oplossing zijn. Zo deed men in 2012 reeds een kleinschalige studie, waarbij 10 mensen met tinnitus ten gevolge van stress een combi-therapie toegediend kregen van transcutane nervus vagus stimulatie en geluidstherapie. De ernst van het fluitend-sissend signaal kon worden gereduceerd alsook droeg de therapie bij tot een beter humeur doorheen de dag.

Meer informatie: holistische aanpak van tinnitus

Referentie

  • Beatrice Bretherton, Lucy Atkinson, Aaron Murray, Jennifer Clancy, Susan Deuchars, Jim Deuchars. “Effects of transcutaneous vagus nerve stimulation in individuals aged 55 years or above: potential benefits of daily stimulation”. Aging. doi:10.18632/aging.102074
  • Jarmo Lehtimäki. Transcutaneous vagus nerve stimulation in tinnitus: A pilot study. December 2012. Acta oto-laryngologica 133(4). DOI: 10.3109/00016489.2012.750736