Sick building syndroom en slijmvliesirritatie aan de luchtwegen

radioactief radon
Artikel
Thema
Milieu
Auteur
Angélique De Beule
Indicaties
Astma
COPD
Sinusitis
Enkel voor leden
Nee

Eén van de basisoorzaken is het slecht ventileren van de woon-werkplek.
De door de regering opgelegde energieprestaties van gebouwen (EPB), waarbij het niveau van thermische isolatie (dubbele beglazing, buitenmuren met 15 cm glaswol) wordt vastgelegd, zorgen ervoor dat alles luchtdicht wordt gemaakt. Energiezuinig? Jazeker, maar alles wat binnenkomt aan vervuilende stoffen, blijft zich opstapelen in het gebouw. 

Zware metalen (sigarettenrook), koolstofmonoxide (houtverbranding), formaldehyde (tapijt, meubels), radongas (pleister-stukwerk), ozon (printer, copier), elektrosmog (computer, magnetron) alsook biologische polluenten zoals schimmels, virussen en pollen dragen bij tot een verontreinigend binnenklimaat. Wanneer er dan geen natuurlijke ventilatie mogelijk is en/of het voorziene ventilatiesysteem werkt niet naar behoren, leidt dit onherroepelijk tot symptomen zoals rode ogen, huidirritatie, beklemmend gevoel op de borst, verstopte neus en vaak onverklaarbare vermoeidheid. Eens men het gebouw verlaat, verdwijnen de klachten relatief snel. 

Biochemische individualiteit, stress, mentale ingesteldheid, voldoende drinken van water, … allemaal bijkomende factoren, bepalend voor de mate waarin men reageert op dergelijke binnen luchtvervuiling. Zo werd op vraag van het Duitse ministerie – departement “werk, omgeving en gezondheid” een Deens rapport gepubliceerd (2001) waarin beschreven staat dat vrouwen (44.3%) gevoeliger reageren dan mannen (26.2%). Ruimtes voorzien met enkel airconditioning, geblokkeerde ramen of kunstlicht en het werken in eenmanskantoorruimte, verhogen duidelijk de klachten bij vrouwelijke werknemers. Nog een opmerkelijke vaststelling is dat vrouwen die meer dan 4 uur computerwerk per dag doen, meteen de hoogste GGK-score (57.1%) vertonen, integenstelling tot mannen die onder dezelfde omstandigheden extreem laag reageren met 20.7%.

De gevolgen van verdoezelde binnenlucht reiken vaak verder dan de “onschuldige” slijmvliesirritaties. Depressie, concentratieproblemen, astma, COPD maar ook longkanker kunnen het gevolg zijn van polluenten zoals radongas. Jaarlijks sterven er naar schatting 3 tot 14% van de wereldbevolking aan longkanker ten gevolge van binnenhuis gevormde radongassen.
In 2018 verscheen de Canadese studie “Radon gas – een verborgen killer” waarin men de huis(familie)arts informeert over de gevaren alsook de gevolgen van radongas. Met daarbij een preventief longkankerplan, waarin men de arts oproept om patiënten in te lichten over het meten en weten van radongas in werk- en leefruimte.

Preventiemaatregel nummer één: het vermijden van radonophoping en andere vluchtige organische componenten (VOC’s) d.m.v. dagelijkse natuurlijke verluchting van het volledige gebouw met aandacht voor kelder en kruipruimtes. Daarnaast kantoor en woning voorzien van ventilatieroosters en bestaande ventilatiesystemen. Het regelmatig verwijderen van stof en vuil alsook het onderhoud zijn bepalend voor de al dan niet optimale werking van het systeem.
Ultra fijn stof, pollen, rook, huidschilfers, alsook bacteriën en virussen kunnen binnenshuis geneutraliseerd worden met een luchtionisator. Waarbij de gevormde geïoniseerde negatieve ionen zich hechten aan de positieve geladen vuildeeltjes. Bovendien dient de leef-kantoorruimte voorzien te worden van een luchtvochtigheid tussen 40 à 65%.

Onder het motto beter voorkomen dan genezen: breng zo weinig mogelijk toxiciteit mee in huis. Vermijdt het roken in huis en/of de auto, maak gebruik van schoonmaakmiddelen op basis van bicarbonaat en enzymen. Vervang synthetische huisparfum door luchtzuiverende planten zoals de Gerbera jamesonii en Sanservieria laurentii. En maak het gezellig met natuurlijke bijenwaskaarsen i.p.v. synthetische paraffine.

Referentie

  1. Fotoula P. Babatsikou - The sick building syndrome (sbs)
    Health Science Journal Volume 5, Issue 2 (2011). http://www.hsj.gr/medicine/the-sick-building-syndrome-sbs.pdf
  2. Belgische energiegids: “Wat zijn de wettelijke verplichtingen inzake thermische isolatie?”https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-zijn-de-wettelijke-verplichtingen-inzake-thermische-isolatie/82/
  3. S. BRASCHE, M. BULLINGER, M. MORFELD, H. J. GEBHARDT3 AND W. BISCHOF. Why do Women Suffer from Sick Building Syndrome more often than Men? Indoor Air 2001; 11: 217–222. http://www.ladep.es/ficheros/documentos/Why%20do%20Women%20Suffer%20from%20Sick%20Building%20Syndrome.pdf
  4. Juan Antonio Garcia-Rodriguez, Radon gas – te hidden killer. What is the role of family doctors? Can Fam Physician. 2018 Jul; 64(7): 496–501. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6042664/#b2-0640496
  5. Els Cornelis – Artikel “BIOK gaat voor een beter (binnen)klimaat” Maart 2019 www.BIOK.center
  6. B.C. Wolverton, Ph.D. INTERIOR LANDSCAPE PLANTS FOR INDOOR AIR POLLUTION ABATEMENT. NASA report Septembre 1989.
    https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930073077.pdf