Judith GJ Adriaansens

Judith met Auhryn

Judith GJ Adriaansens

Gastdocent

Integraal behandelend natuurgeneeskundige

Ik houd sinds 15 jaar praktijk als humaan en veterinair natuurgeneeskundige, en maak met  mijn bedrijf J&A  onderdeel uit van  het in 2014 door mij opgerichte CNG – Olijf ;   Een  samenwerkings- verband van regulier en natuurlijk werkende behandelaars die integraal met elkaar samenwerken, om te komen tot het optimale behandelplan voor mens en dier.  Daarbij maken we gebruik van het  zelf ontwikkelde Zheng meetsysteem. Hiermee zijn we in staat om met voorspelbaar resultaat het integraal behandelplan vast te stellen, wat aansluit bij het voor de patiënt unieke behandelvolgorde en - tempo.

Heb opleidingen gevolgd  in Homotoxicologie, TCM, Westerse Natuurgeneeskunde, Systemische werk, en ben gespecialiseerd in de behandeling van Lyme.

Sinds 3 jaar verzorg ik een Master opleiding voor afgestudeerde natuurgeneeskundigen. Zodat zij vanuit hun theoretische achtergrond uit de opleiding,  de tools krijgen om ook daadwerkelijk te kunnen  doorstromen naar het succesvol voeren  van een eigen praktijk.

Devies “ Wie niet kan delen kan niet vermenigvuldigen” 

Pagina delen