Opleidingen

Cursus

Vanaf zaterdag 03 oktober 2020 start exclusief de cursus Ortho-Biochemische kinesiologie voor reeds afgestudeerde orthomoleculaire therapeuten die aan de hand van spiertesten een betrouwbare diagnostische methode willen aanreiken in hun praktijk. De 4-delige cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundige, osteopaat D.O en naturopaat N.D. Geert Drenth.

Cursus

In deze basiscursus leggen we de basisbeginselen en -begrippen uit waarop de hele biochemie gestoeld is. Deze cursus is een must om vlot doorheen onze opleidingen te geraken.

Cursus

In OrthoModule 2 en 3 maakt men kennis met de orthomoleculaire visie, leert men alles over orthomoleculaire voeding, dranken en orthoceuticals en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden.

Cursus

In module 4, 5 en 6 komt het microbioom uitgebreid aan bod alsook de spijsvertering. Verder worden het endocrien -en autonoom zenuwstelsel uitgediept. En wordt er afgesloten met het bespreken van veelvoorkomende huid-en gewichtsproblemen

Cursus

Module 7 omvat 4 seminariedagen waarin een nieuw actueel thema gekoppeld wordt aan de leerstof en hierbij dieper wordt uitgewerkt.

Cursus

Deze modules willen een zo volledig mogelijk beeld scheppen van welke interacties en biochemische verbanden meespelen bij het optreden van bepaalde klachten.

Cursus

Vier actuele thema's: COPD, urinaire dysbiose, pancreasinsufficiëntie en Ziekte van Lyme. Biochemische individualiteit alsook microbioom en de verschillende epigenetische aspecten komen aan bod. Elke uiteenzetting wordt voorzien van praktische trends en tips die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk.

Seminarie

Het BIOK geeft haar cursisten de mogelijkheid om haar/zijn theoretische en praktische kennis af te toetsen op één van de volgende geplande examendatums: Eerstvolgende examenmomenten 2020 - 2021