Hoe toxisch zijn de eerste maanden van ons bestaan? Toxiciteit van fructose en andere stoffen tijdens de zwangerschap

Dr. Joseph Opheide

Hoe toxisch zijn de eerste maanden van ons bestaan?
Toxiciteit van fructose en andere stoffen tijdens de zwangerschap

Dr Joseph Opheide, hoofdarts Ziekenhuis Geel

Onze westerse leefgewoonten zijn toxisch voor het menselijk lichaam; ook voor de foetus in de baarmoeder. Niet alleen zijn de voedingstoffen die toekomen veelal ontoereikend en zelfs storend. De logistiek van het tijdelijk onderkomen laat ook veel te wensen over. Er komen veel stress signalen toe; het slaap- en waakmechanisme loopt mank en er wordt amper bewogen. Een slechte start dus.

Net zoals de rest van de westerse wereld hebben we ook in ons regionaal ziekenhuis vastgesteld dat er meer en meer kinderen geboren worden met een hoog geboortegewicht. Het aantal keizersneden en andere comorbiditeiten die hieraan gelinkt zijn stijgen eveneens. Het ontwikkelen van een metabool syndroom tijdens de zwangerschap is niet alleen nefast voor de moeder voor en na de partus maar geeft ook een verhoogd risico op dit syndroom bij de nakomelingen zelf. Diabetes type 2 is niet langer gelinkt aan een hogere leeftijd.

Daarom starten we in het ziekenhuis met een protocol om de toekomstige moeders te ondersteunen met advies over eet- en slaapgewoonten. We voorzien in programma’s om te bewegen en stress te kanaliseren. Ondertussen sturen we bij door het opvolgen van zowel fysische als biochemische parameters. De uiteindelijke doelstelling is om de toekomstige moeders bewust te maken en gezondere baby’s met een normaal geboortegewicht op de wereld te zetten.

De schade aan de foetus treedt al heel vroeg op tijdens de zwangerschap; zelfs voordat de glycemie waarden bij de moeder verstoord geraken. Daarom proberen we bij het opzet leptine en adiponectine als nieuwe parameters op hun relevantie te testen. Volgens de literatuur veranderen zij immers al vroeger. Prevalentie en verergering van diabetische retinopathie tijdens de zwangerschap is eveneens gekend en zal meegenomen worden.

Het opzet van de ganse oefening is dus enerzijds toekomstige moeders bewust te maken van de hypotheek die ze op de gezondheid van hun nakomelingen leggen en anderzijds proberen we ons steentje bij te dragen aan de wetenschap door nieuwe merkers te helpen zoeken.