Kenniscentrum

Artikel

voor leden
25/04/2019
Wetenschappelijk onderzoek ziet een nauwe correlatie tussen een tekort aan vitamine A en kinderziekten die worden verspreid via de luchtweg- en spijsverteringssystemen. Anderzijds leiden veel infecties tot een afname van vitamine A-niveau als gevolg van verminderde vitamine A-absorptie vanuit de darm.

Artikel

voor leden
24/06/2018
"Eén op vier moeders heeft bedenkingen bij de standaard vaccinatieschema’s die in ons land worden toegepast", blokletterde De Morgen (09.02.2017)