Kenniscentrum

Artikel

voor leden
26/10/2018
In mei 2016 publiceerde een Brits rapport, volgende alarmerende besluit: indien we geen drastische aanpassingen doen op vlak van antibioticagebruik, er wereldwijd meer mensen (10 miljoen = Belgische bevolking!) zullen sterven aan resistente bacteriën dan aan bijvoorbeeld kanker. Vandaag de dag zijn dat er reeds 700 000. Een mondiale bedreiging voor zowel onze gezondheid als de wereldwijde economie! (Knack: wetenschappelijk nieuws op 19/05/2016)

Artikel

voor leden
10/06/2018
PQQ hoort bij de B-vitamines en treedt op als antioxidant en katalysator van verschillende redoxreacties.

Encyclopedie

voor leden
10/06/2018
De ziekte van Parkinson is een stoornis in de verbinding tussen hersenen en spieren. De ziekte ontstaat doordat in bepaalde hersenkernen de cellen die de neurotransmitter of overdrachtstof dopamine produceren, in verhoogde mate afsterven, met als gevolg een tekort aan dopamine. Deze neurotransmitter is verantwoordelijk voor spiertonus, verticale stand, spiersterkte, libido, en de emotionele stuwkracht.