Kenniscentrum

Artikel

voor leden
17/03/2020
In dit artikel willen we voornamelijk het aspect van de pijnlijke borsten belichten, die bij heel wat vrouwen wordt veroorzaakt door hyperprolactinemie of een teveel aan prolactine. Wat zijn de oorzaken, gevolgen alsook concrete tips om de hoeveelheid prolactine terug in evenwicht te brengen.

Artikel

voor leden
26/03/2019
Het onderzoeken van de gezondheidseffecten van verschillende soorten voedingsvetten kunnen al jaren rekenen op veel interesse. Uitgebreide literatuurstudies tonen aan dat specifieke soorten voedingsvetten een duidelijk effect hebben op het risico van hart- en vaatziekten en dat verzadigde vetten en transvetten beter worden vervangen door onverzadigde vetten. Een recente meta-analyse concludeerde echter dat het gebruik van meervoudig onverzadigde vetzuren of verzadigde vetzuren geen significante relatie hadden met het risico op coronaire hartziekte. De reden?

Artikel

voor leden
08/02/2019
Langdurige suppletie van omega-3 vetzuren en gamma-linoleenzuur hebben een gunstig effect op de longfunctie en inflammatoire parameters bij patiënten met cystische fibrose

Encyclopedie

voor leden
08/02/2019
COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). De longen zijn beschadigd en het ademhalen wordt moeilijker. Waardoor er minder zuurstof in het lichaam terecht komt en leidt tot vermoeidheid.

Artikel

voor leden
23/12/2018
In januari 2018 werd een humane studie gepubliceerd in het tijdschrift BMC Psychiatry waaruit bleek dat hypocholesterolemie (totale serumcholesterolconcentratie < 150 mg/dl) een negatieve invloed heeft op de organisatie en functie van de 5-HT1A serotonine receptor. Hierdoor wordt een tekort aan cholesterol in verband gebracht met toenemende depressie en zelfdoding. Ook het spontaan optreden van hersenbloedingen neemt toe bij een totale cholesterolwaarde die lager ligt dan 160 mg/dl. - OrthoFyto Dec. 2018

Artikel

voor leden
13/07/2018
Vijf jaar gedegen onderzoek rond de invloed van vetzuren op ADHD symptomen resulteerde recent in een samenvattende conclusie. Deze werd geformuleerd door de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Encyclopedie

voor leden
13/07/2018
ADHD of aandachts-tekort-stoornis met of zonder hyperactiviteit is een ernstig probleem waaronder niet alleen het kind zelf, maar ook het gezin en de hele klas kunnen lijden. ADHD is een gedragsstoornis die wordt gekenmerkt door een concentratietekort (aandachts- stoornissen), impulsiviteit en/of hyperactiviteit (overactief). Dit zijn alle drie normale en veel voorkomende verschijnselen, maar bij ADHD zijn ze hardnekkig en bedreigen zelfs de ontwikkeling van het kind.

Artikel

voor leden
26/06/2018
Borstkanker wordt gekenmerkt door het ontstaan van een cluster aan maligne cellen, waarbij het zich voorziet van een eigen bloedvaatstelsel door angiogenese.

Encyclopedie

voor leden
24/06/2018
Eczeem (dermatitis) is een verzamelnaam voor jeukende, polymorfe huidaandoeningen. Eczeem is een gevolg van een niet-infectueuze ontstekingsreactie van de huid, die veroorzaakt wordt door intrinsieke (endogeen) en/of omgevingsfactoren (exogeen).

Artikel

voor leden
17/06/2018
De teunisbloem komt van oorsprong uit Noord-Amerika, maar kan vandaag ook massaal teruggevonden worden inEuropa en Azië. De meeste aanplantingen van de teunisbloem worden gedeeltelijk onzuiver gemaakt door de aanwezigheid van kleine resten van pesticiden en herbiciden. Dit kan medicinaal de oorspronkelijke kwaliteiten die toegeschreven worden aan de olie die uit de zaadjes van de bloem komen hypothekeren. Sinds kort is er een volledig ecologische en dus 100% natuurzuivere teunisbloemolie op de markt.

Artikel

voor leden
17/06/2018
Onderzoekers M.S. Manku en Dr. D Horrobin ontdekten een verstoring van de delta-6-desaturase (D6D) bij personen met atopisch dermatitis. Een dergelijke verstoring veroorzaakt een overschot aan linolzuur en een tekort aan gammalinoleenzuur en dihomogamalinileenzuur in het plasma en vetweefsel

Artikel

voor leden
10/06/2018
PQQ hoort bij de B-vitamines en treedt op als antioxidant en katalysator van verschillende redoxreacties.