Kenniscentrum

Artikel

voor leden
26/03/2020
Naar schatting kampt zo’n vijf tot tien procent van de bevolking tijdens z’n slaap met frequente ademstilstanden (apneus). In dit artikel bespreken we de oorzaken en gevolgen van slaapapneu. Tevens wordt dieper ingegaan hoe slaapapneu-reductie kan worden bekomen met voeding -en leefstijlaanpassingen. (OrthoFyto Feb 2020)

Artikel

voor leden
21/10/2019
Universiteit van Leeds publiceert in juli 2019 met trots een nieuwe vorm van therapie waarbij het oor “gekieteld” wordt met kleine pijnloze stroomstootjes en op die manier het lichaam de nodige rust geeft alvorens het slaap vat.

Artikel

voor leden
04/06/2019
Koffie is wereldwijd een van de meest geconsumeerde stimulerende middelen en wordt over het algemeen als veilig en zelfs heilzaam beschouwd. Bij 350.000 Britten werd onderzocht of dragers van het CYP1A2-gen -wat staat voor het tot vier keer sneller kunnen verwerken van cafeïne door de lever- van invloed is op de associatie tussen koffieconsumptie en het risico op cardiovasculaire aandoeningen.

Artikel

voor leden
01/04/2019
We brengen ongeveer een derde van ons leven al slapend door. Wat is het belang daarvan? Waarom is het levensnoodzakelijk? Slaap is cruciaal voor een normale motorische en cognitieve functie. Gedurende onze slaap worden vele nieuwe neuronale connecties gelegd. Slaapgebrek is een niet te onderschatten probleem en heeft vaak verstrekkende gevolgen. In dit artikel wordt hier dieper op ingegaan.

Artikel

voor leden
22/01/2019
Een booster is een energiedrank waaraan geen alcohol is toegevoegd. Ze bevatten allerlei stimulerende stoffen zoals cafeïne, guarana en taurine. Deze boosters geven de consument méér dan vleugels, zo blijkt. Wie regelmatig te veel cafeïne binnenkrijgt, kan last krijgen van rusteloosheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid, hoofdpijn, beven, duizeligheid, suizende oren, slaapproblemen en hartkloppingen.

Artikel

voor leden
14/01/2019
Uit recente cijfers blijkt dat ruim één op de tien studenten tijdens de examens grijpt naar medicatie. Hoe kunnen onze studenten hun concentratievermogen vergroten zonder het nemen van medicijnen? Hierbij gerichte voedings -en suppletietips!

Artikel

voor leden
05/01/2019
GABA en choline-veranderingen in de auditieve cortex zijn bepalend voor het al dan niet suizen in de oren.

Artikel

voor leden
19/11/2018
Een ononderbroken nachtrust is een cruciale voorwaarde om van alle geneugtes van slapen te kunnen genieten.

Artikel

voor leden
06/11/2018
“Licht” lijkt zo evident en alledaags dat we vaak niet stilstaan bij de bepalende factor op onze gezondheid. Golflengte, lichtsterkte en het tijdstip van blootstelling aan licht bepaalt ons circadiaans ritme (24-uurs ritme) en dus de biologische klok. Vele biochemische processen waaronder hormoonregulering worden positief of negatief beïnvloed naargelang we wanneer welk licht consumeren.

Artikel

voor leden
04/09/2018
In een recente Journal of Sleep Research-studie (mei 2018) werd een korte slaapduur tijdens het weekend geassocieerd met een verhoogd risico op vroege sterfte bij personen jonger dan 65 jaar. In dezelfde leeftijdsgroep vertoonde zowel de korte als de lange slaapduur tijdens weekdagen en in het weekend een verhoogde sterfte in vergelijking met consistent 6-7 uur per nacht slapen.

Artikel

voor leden
28/08/2018
Toepassing van Himalaya zout als luchtzuiveraar wat rust brengt en slaap induceert.

Artikel

voor leden
15/08/2018
Een behandeling met het hormoon melatonine, dat de biologische klok beïnvloedt, is zeer effectief in de strijd tegen slaapstoornissen. Tot deze conclusie komt psycholoog Kristiaan van der Heijden.